kontakt

Wiktoria Darmoń „Rytmiś”
os. 2 Pułku Lotniczego 13/111
31-868 Kraków
tel: 501724273
e-mail: rytmisiowepiosenki@gmail.com